נוער-לתת

נוער-לתת

נוער לתת הינו ארגון נוער הפועל במטרה לטפח את ערכי ההתנדבות, הנתינה והיזמות החברתית בקרב בני נוער בישראל. ארגון הנוער מתמקד בפיתוח כישורי מנהיגות ובהטמעת מיומנויות אישיות לצד סולם ערכים הומניטארי ואחריות חברתית. באמצעות פיתוח, ייזום וביצוע פרויקטים בקהילה, נחשפים בני הנוער ליכולותיהם האישיות, לצרכי הקהילה ולכוחה של הקבוצה בהנעה לשינוי.

על התכנית

הפערים החברתיים - כלכליים בישראל הולכים ומעמיקים ופוגעים בשוויון ההזדמנויות ובתחושת הערך העצמי של בני נוער החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. מחקרים רבים מוכיחים כי ההתנדבות והערבות ההדדית תורמות באופן משמעותי לחיזוק חוסנה של החברה, לצמצום וגישור על פערים חברתיים, לגיבוש הזהות וההישגים של בני הנוער ולכינונה של חברה טובה וצודקת יותר. רק 32% מבני הנוער בישראל מתנדבים ו-23.5% בלבד מעורבים בפעילות התנדבותית בקהילה שלא במסגרת בית הספר בגילאי חטיבת הביניים.