פעילות משאלה חוויתית

 

 "משאלה חוויתית" – הינה תוכנית מטעם משרד העבודה והרווחה. באה לתת מענה על האלימות בקרב נוער בסיכון. מטרת התוכנית מניעת שוטטות, אלימות, נשירה ואיתור נוער בסיכון , שיפור המודעות וההערכה העצמית של הנערים.

 

יעדי התוכנית: 

  • הקטנת אחוז הילדים המפגינים התנהגויות / מצבים המעידים על בעיות קשות בתחום הרגשי
  • ירידה באחוז הילדים המפגינים התנהגויות סיכון והתנהגויות לא נורמטיביות וירידה בהיקף התנהגויות אלה בקרבם