מצטייני הפריפריה ללימודים באוניברסיטת תל אביב מרב תחומי כסרא סמיע

2 בוגרים מבית הספר זכו השבוע לקבל מכתבים מאוניברסיטת תל אביב במכתב מצטייני הפריפריה ללימודים באוניברסיטתה. מכתבים נשלחו לבוגרים הביתה. מזל טוב והמון בהצלחה.