חודש המעשים הטובים רב תחומי כסרא סמיע 2017

במסגרת חודש המעשים הטובים תרמו היום תלמידי מורי ועובדי בית הספר הרב תחומי כסרא סמיע 50 מנות דם.

אנו מאמינים ב: ״עת תתן מעצמך זוהי נתינת אמת״ ג'ובראן . ח. ג'ובראן .