חינוך לדמוקרטיה בעקבות השואה

תכנית שנתית לכיתות י' בנושא "חינוך לדמוקרטיה בעקבות השואה" הכוללת 30 שעות של תהליך למידה בתוך ביה"ס, ביקורים במוזיאון "בית לוחמי הגיטאות" והשתתפות בסמינר דיאלוג הכולל 3 ימים פעילות מלאים בהשתתפות מגוון בתי הספר מהצפון )מהחינוך הממלכתי, ערבי ודרוזי.

מרכיבי התכנית: תהליך סדנאי "חינוך לדמוקרטיה בעקבות השואה": למידה סדנאית של סוגיות נבחרות מהשואה המתמקדות בתהליכים חברתיים ובדילמות מוסריות שההיסטוריה כפתה על אנשים. הדגש הוא על משמעויות אוניברסליות של השואה לחיינו.

התלמידים יקבלו 30 שעות אקדמיות. סמינר "שכנים בדיאלוג": התנסות אינטנסיבית ומעמיקה של דיאלוג בין נערים ונערות "אחרים" אלה לאלה – יהודים, ערבים, כפריים, עירוניים, חילוניים, מסורתיים… כולם במעגל החברה הישראלית. בנוסף קיים הכשרה  30 שעות אקדמיות למשך 3 ימים. קבוצת הבוגרים "אזרחות משותפת": קבוצת-דיאלוג רב-תרבותי מתמשכת המקיימת סידרת מפגשים חודשיים לאחר שעות הלימודים.