חינוך חברתי

פעילות משאלה חוויתית

   "משאלה חוויתית" – הינה תוכנית מטעם משרד העבודה והרווחה. באה לתת מענה על האלימות בקרב נוער בסיכון. מטרת התוכנית מניעת שוטטות, אלימות, נשירה ואיתור נוער בסיכון , שיפור המודעות וההערכה העצמית של הנערים.   יעדי התוכנית:  הקטנת אחוז הילדים המפגינים התנהגויות / מצבים...

חינוך לדמוקרטיה בעקבות השואה

תכנית שנתית לכיתות י' בנושא "חינוך לדמוקרטיה בעקבות השואה" הכוללת 30 שעות של תהליך למידה בתוך ביה"ס, ביקורים במוזיאון "בית לוחמי...