מועדי מבחני המתכונת והבגרות

יום תאריך מקצוע בגרות מתכונת שעה
ב' 26/3/2018 עברית  מתכונת   8:00-11:00
ה 29/3/2018 אנגלית מתכונת 8:00-10:00
ב' 2/4/2018 מורשת מתכונת 8:00-9:30
ב' 30/4/2018 מורשת בגרות 13:30-15:00
ה' 3/5/2018 עברית  בגרות  12:00-15:00
א' 6/5/2018 מתמטיקה מתכונת   8:00-10:00
ה 10/5/2018 כימיה מתכונת 8:00-11:00
ג' 15/5/2018 אנגלית בגרות 12:00-18:00
ב' 21/5/2018 ערבית   הבעיה ודקדוק מתכונת 8:00-11:00
ה' 24/5/2018 מתמטיקה בגרות 12:00-18:45
ג' 29/5/2018 אזרחות מתכונת 8:00-10:30
ה' 31/5/2018 ערבית ספרות  בגרות 13:00-14:30
ב' 4/6/2018 היסטוריה מתכונת 8:00-10:30
ב' 4/6/2018 כימיה בגרות 10:00-13:00
ה' 7/6/2018 היסטוריה בגרות  13:30-16:00
ב' 4/6/2018 אזרחות בגרות 14:00-16:30
ה' 14/6/2018 טכנולוגי 1  מתכונת 8:00-11:00
ה' 21/6/2018 טכנולוגי 1 בגרות 11:00-18:00
ב' 25/6/2018 טכנולוגי 2 מתכונת   8:00-11:00
ה 28/6/2018 ערבית   הבעיה ודקדוק בגרות  10:00-12:30
ב' 2/7/2018 טכנלוגי 2  בגרות 11:00-18:00