תורניות מורים בהפסקות

20/9/17

מערכת  תורנות   שבועית  תשע"ח

 

 

בבוקר  ב 7:30

הפסקה ראשונה  10:00 – 940

הפסקה  שנייה   11:50-11:30

 

הפסקה שלישית 1320-1330

המקום היום

קומה א

קומה ב

קיוסק

 

חצר

אולם ספורט

טיילת

מעבדות

קומה

א

קומה  ב

קיוסק

 

 

חצר

אולם ספורט

טי ילת

מעבדות

קומה ב

חצר חצר

אולם ספורט

קיוסק

טיילת

קומה א

ראשון

 

 

מונא ש

אנור

הדיל

אמל

 עבד אלסלאם

שפיק

סנאא

האיל

ויויאן

אילנית

עביר

אוסנת

 

מוחסן

מונא

ע

אמיר

סוהאד

סאלח

שני

 

 

סאלח

אמיר

נעים

אמל

גיהאן

 

האיל

וופאא

סוסן

תמימה

מונא ש

עולה

ויויאן

אילנית

וופאא

מירונה

סלמאן פארס

נזיהה

שלישי

 

 

גנאן

סנאא

מוחסן

הדיל

נעים

פאתן

נזיהה

שפיק

אילנית

רנין

אמיר

האיל

 

אריג

מונא

ע

נאיף

סוהאד

ויויאן

רביעי

 

סאלח

עביר

ראיה

מוחסן

רנא

ניזאר

מירונה

גיהאן

תמימה

אנור

אוסנת

נדים

הדיל

מונא ש

עארף

רנין

סנאא

חמישי

 

 

 

סוסן

גיהאן

עארף

מונא ע

נאיף

נדים

ראנייה

וופאא

סוהאד

ראיה

נזיהה

אוסנת

ראיה

הדיל

מיסון

סלמאן פארס

מירונה