מערכות רפואיות

מדעי בריאות ומדעי רפואה

בבסיס התפיסה הרעיונית של המגמה עומדת ההכרה בחשיבותה של חשיפתם של בני הנוער לעולם הרפואה המתקדם ולמגוון מקצועות הבריאות. לימודי הבריאות והרפואה בתיכון גם ישפיעו על התנהגותם של בני הנוער כצרכני בריאות וכחוקרים לעתיד. שילובם במערך החינוך לרפואה ובריאות יהיה מקור השפעה על עתיד החברה והקהילה. הלימודים וההתנסות הקלינית יגבירו בקרב הלומדים את המודעות לרפואה מונעת, להתנהגות בריאותית ולהצלת חיים, ויחזקו את הפן החברתי של ערך ההתנדבות והתרומה לחברה.
מבנה המגמה: מדעי הבריאות 5 יח"ל: מקנות מקדם הטבה (בונוס) בתנאי הקבלה לאוניברסיטאות
מערכות רפואיות 5 יח"ל : עבודת גמר
פרויקט גמר
הפרויקט מהווה את החלק המעשי של תכנית הלימודים במערכות רפואיות. התלמידים חוקרים כיצד מטופלים מנהלים את מחלתם על ידי ביצוע פרויקט גמר. במהלכו נחשפים התלמידים לשאלות ודילמות שפתרונן מבוסס על שילוב ידע מדעי ואמצעים מתקדמים, הנדרשים להתמודדות הרפואה עם בעיות טכנולוגיות, מדעיות ואתיות.
יש לקבל מהפיקוח אישור לנושאי הפרויקטים, לפני תחילת כתיבת העבודה. יש להגיש את הבקשה במהלך כתה י"א ולהתחיל את הפרויקט במהלך שנה זו. נושאי הפרויקט של הכתה חייבים להיות מגוונים, לא יינתן אישור לקבוצות שונות בכתה לעסוק בנושא זהה. בסיום הפרויקט, במהלך כיתה י"ב, מוגשת עבודה לנציג מטעם משרד החינוך והתלמידים נבחנים על עבודתם בבחינה בע"פ.
מטלות יישומיות במגמת מערכות רפואיות:
1) התנסות קלינית במד"א. . קורס עזרה ראשונה בסיסי בהיקף של 60 שעות. מוצע כי התלמידים יעברו את הקורס ייערך בחופשת הקיץ בסיום כיתה ט'. הצלחה של תלמידים בקורס תהיה מבחן קבלה למגמה.
2) סיורים בבתי החולים (שלושה סיורים בכל שנת לימוד
3) פרויקט גמר בחקר "ניהול בעיה בריאותית של מטופל"
סיורים בבתי החולים: הסיורים מהווים חלק בלתי נפרד מהתהליך הלימודי ומהדרישות שתלמיד המגמה צריך לעמוד בהן. ימי הסיור משולבים בנושאי הלימוד הספציפיים, ומטרתם להעמיק את הידע וההבנה של התלמידים, תוך הדגשת הצדדים המעשיים של הנושא כפי שהם באים לידי ביטוי בבית החולים. הסיור ימחיש וידגים לתלמידים את ההיבטים היישומיים השונים הקיימים ברפואה בתחום הנלמד. מומלץ לתאם את הסיורים לסיום נושאי הלימוד.
5. הכרת סיבוכי המחלה ומניעתם - הכרת הסיבוכים האפשריים ודרכי המניעה של המצב הפתולוגי.
סיורי חובה
1. סיור כללי להכרת בית החולים כולל סיור באחת המחלקות.
2. צנתורים/ אקו לב/ אנגיוגרפיה.
3. בנק דם/ מעבדות לבדיקת דם: מעבדה בקטריולוגית, כימית, המטולוגית

שם הרכז : דר' עבד אלסלאם חטיב
דוא"ל abed2711@hotmail.com