מערכות ייצור ממוחשבות- סיב"מ \ תיב"מ

שילוב תעשייה בחינוך

תוכנית שילוב תלמידים בתעשייה נכנסה לבית הספר בשנת הלימודים 2010/11 אשר נפתחה כתה יוד ראשונה למגמה הטכנולוגית...
עמותת הזנק לעתיד לקחה על עצמה לממן את הפרויקט בבתי הספר מבחינה תקציבית אם זה העצמה, תגבורים ,לימוד במכללות ,סדנאות ,הסעות הזנה ..הפרויקט הצליח ועם הזמן נכנס לארבעים בתי ספר בארץ ..ויש לציין שרכז מטעם הזנק הוא זה שמוביל את הפרויקט ועומד על הביצוע והיישום..בבית הספר ...
עם הזמן הפרויקט התפתח והגיע למעלה מ140 בתי ספר שנהנים מהפרויקט שמכיל בתוכו נוער בסיכון שסובל מבעיות הסתגלות ולימוד ומתקשה ללמוד והמטרה ללמד אותו במגמה מקצוע טכנולוגי שישרת אותו בעתיד...
הפרויקט מזה שנתיים ממומן על ידי עמותת תעשיידע, והזנק לעתיד ,ביחד אשר התחלקו ביישום התקציבי ואחריות על סעיפי הפרויקט השונים..
בבית ספרנו הפרויקט מובל במגמה שלמה שלוש כתות י-י״ב בשם מגמת סיב״ם-תיב״ם מערכות ממוחשבות ..בהצלחה עם מחנך צמוד לכל כתה ורכז צמוד לפרויקט..חשוב לציין שזו יוזמתו של מנהל בית הספר שתמיד שואף לקדם את התלמידים ולהכילם בבית הספר ולשלב את אלה שקשה להם להסתגל ללימודים להשתלב במגמה למטרת לימוד מקצוע...